Bioterias Blogg

Fettet sätter spår i hela det svenska samhället

Det är inte bara i våra kroppar som fettet skapar ohälsa, utan även i vårt samhälle. Fettet sprider sig via avloppen, genom avfall och upp i ventilationen likt artärerna i våra kroppar. Även samhället får "hjärtattacker" som orsakar kostsamma stopp och översvämningar runt om i våra städer.

Ester Nylöf, 2016-07-16
Läs vidare

Om mikroorganismers byggnadsverk i vatten

"Bakterier byggde denna stad"

Dykare utanför den grekiska ön Zakynthos förundrades när de tyckte sig se lämningarna efter en förlorad civilisation. De runda fundamenten till söndervittrade pelare, kolonner, omsorgsfullt stenlagda golv. En sjunken stad! 

Tillkallade undervattensarkeologer iaktog de märkliga formationerna med stigande misstänksamhet: var fanns kärlen, mynten, statyerna? Var fanns det historiska samhällets vardagsföremål? Ingenstans, skulle det visa sig. Den förlorade staden har uppstått genom geokemiska reaktioner och mikroorganismers verksamhet - och antas ha stått mer eller mindre klar för 5 miljoner år sedan.

Drivkraften: metangas som bubblat upp genom jordskorpan och försörjt ett ekosystem av mikroorganismer. Deras ämnesomsättning har sedan förändrat det omgivande sedimentets kemi, vilket fått mineraler att falla ut och skapa geologiska strukturer

Ester Nylöf, 2016-06-05
Läs vidare

Världens fetaste avloppsystem

London - och Oxford!

2013 gick ett team från National Geographic ner i avloppsystemet under London, för att visa hela världen det exceptionella fenomenet fatbergs. Bara själva ordet - sedan dess väletablerat - var nog för att motivera dem. De fick se avloppsledningar där enorma, stelnade block av fett måste grävas loss manuellt eller spolas loss med högtryck, av skyddsklädda arbetare som dignade under stanken. Denna typ av skildringar är nu vardag.

En estetisk illustration

I Oxford, ca 80 km från London, får fettbergen avloppsystemet att återkommande kollapsa. "Problemet tycks förvärras", konstaterar en talesperson för VA-huvudmannen, Thames Water. I februari tvingades man avlägsna en fettpropp stor som "två dubbeldäckade bussar".

Få platser verkar vara så drabbade av fettproblemet som Storbritannien. Men varför kommer världens värsta skräckexempel just därifrån? - Om vi bortser från brittiska journalisters förtjusning i att skriva om det. 

Förklaringarna är flera. Dels: ett modernt växande samhälle ovanpå ett föråldrat och underdimensionerat avloppssystem, ofta från 1800-talet. Dels: en uppseendeväckande låg kunskap om fett, fetthantering och regelverk. Samt: våtservetter.

Ester Nylöf, 2016-05-06
Läs vidare

Fatbergs invaderar den brittiska kusten!

Eftersom kampen mot fettproblemet är vårt dagliga värv, hyser vi även ett visst makabert intresse för dess ytterligheter - som alltid överlägset beskrivna och illustrerade i brittisk press!

Och som om fettbergen i de brittiska avloppsledningarna inte vore nog, så invaderas nu även rikets kuster av fatbergs som flyter in från Atlanten. Vad är det som händer??

Enligt Daily Mail har de enorma, stinkande blocken av stelnat fett lösgjort sig någonstans bland de Karibiska öarna, för att sedan föras av stormar upp på stränderna i Sussex, Kent, Cornwall, Devon, Dorset och Hampshire. Det hela är gåtfullt. Vad tyder på att de härstammar från trakterna kring Barbados, Jamaica och Trinidad? Uppgiften är vida spridd, men utan förklaring. Inte desto mindre: den motbjudande substansen har spolats upp och allmänheten varnas.

Ester Nylöf, 2016-05-01
Läs vidare

Den Perfekta Fettavskiljaren

Närmare 80% av alla fettavskiljare är feldimensionerade!

Det ögonblick fettet når avloppssystemet förvandlas det - från ”smör” eller ”matolja” eller något annat vardagligt - till ett omfattande samhällsproblem. Till och med till ett växande globalt miljöproblem.

Alla som arbetar med någon del av vattnets infrastruktur; med avloppsledningar, pumpstationer eller reningsverk, är mycket väl medvetna om vad fettet ställer till med. Det ansamlas, avlagras och klibbar fast. Det orsakar igensättningar och stopp. Alla som drabbats av ett sådant fettstopp i avloppet har också (på ett ofrivilligt och smärtsamt vis!) blivit medvetandegjorda. 

Men det finns samtidigt en stor och spridd omedvetenhet om fettproblemet och om hur det bäst kan åtgärdas. Denna kunskapsbrist gäller i synnerhet fettavskiljare. Det vet vi, eftersom vi har sett det! Närmare 80 procent av alla fettavskiljare är feldimensionerade. En feldimensionerad fettavskiljare (oftast är den för liten) fungerar dåligt eller inte alls.

fibonacci-1079776_1280.jpg

Idealet. I den bästa av världar är varje fettavskiljare av rätt storlek. Den är dimensionerad efter verksamheten, flödestestad, korrekt installerad och den blir kontinuerligt underhållen. Varje komponent är typgodkänd, liksom även (den funktionskontrollbesiktigade) installationen i sin helhet! Så ser det inte riktigt ut...

Det absolut vanligaste skälet till alla dessa avvikelser från idealet är helt enkelt bristande kunskap om fett, om vad en fettavskiljare egentligen gör - och vad som krävs för att den ska göra det. 

Ester Nylöf, 2016-04-20
Läs vidare

World Water Day - vi är alla beroende av det rena vattnet!

Idag är det World Water Day 2016!

FN uppmärksammar alla som arbetar med vatten, över hela världen. 

Varför? Snabbt och ungefärligt översatt:

"World Water Day uppmärksammas över hela världen och innebär en möjlighet att lära sig mer om vatten-relaterade frågor, inspireras att berätta för andra och att göra skillnad i handling. World Water Day instiftades under FNs konferens om miljö och utveckling 1992, då en internationell dag för vatten föreslogs. FNs generalförsamling svarade genom att utlysa den första World Water Day den 22 mars 1993. Den har sedan dess hållits varje år. Varje år utser UN-Water — det organ som koordinerar FNs arbete kring vatten och sanitet - ett tema som anknyter till en viktig utmaning, nu eller i framtiden.(...)"

Ester Nylöf, 2016-03-22
Läs vidare

Biokonvertering - i stor och liten skala


Varje biokonvertering innebär förbättrad miljö och sparade kostnader!

En biokonvertering kan ske i stor skala, som då en kommun bestämmer sig för att biokonvertera alla sina egna anläggningar. Biokonverteringen av en fastighet innebär att våra biosystem får ersätta traditionella mekaniska och kemiska lösningar för avfallshantering, fettavskiljning och ventilation.

Men givetvis kan även en enskild enhet biokonverteras! En fettavskiljare till exempel. När en fettavskiljare optimeras och effektiviseras med bioteknik är mycket redan vunnet: tömningsbehovet minskar, driftproblemen minskar och miljöbelastningen reduceras till ett minimum. 

Ester Nylöf, 2016-03-11
Läs vidare

Om framtiden, bioteknik och miljön

Staden och vattnet

Naturens storslagna vattenomlopp kretsar genom moln, sjöar och vattendrag. Det genomströmmar landskapet. Det är vackert, hänförande, stämningsfullt. Det mänskliga samhällets funktionella vattenomlopp rinner genom vattenledningar och avloppsnät, i rören under våra städer. Det når oss rent och friskt och bär med sig vårt avfall. Det flyter fram underjordiskt, i det fördolda. Det innebär dessvärre även att de växande problemen med fett kan förbli osynliga in i det sista!

Fler och fler restauranger och andra livsmedelsinrättningar i växande städer producerar mer och mer fettavfall som går ut i avloppet. Ändå är situationen i städernas avloppsrör är inte ett ämne som ådrar sig uppmärksamhet. Det vill säga; inte förrän de blir igentäppta av fett och smutsigt avloppsvatten strömmar ut i vattendrag och källare. 

Ester Nylöf, 2016-03-07
Läs vidare

Bioteria leder biorevolutionen!


Vi står inför ett betydelsefullt och hoppingivande teknikskifte. Bioteknik, miljöteknik, grön teknik, cleantech – de nya möjligheterna har många namn och många olika verksamhetsområden. Allt handlar om en enda sak: Att bruka naturens resurser utan att förbruka dem. Hållbarhet. Miljömedvetenhet. Kretsloppstänkande. Orden är välanvända - men nu har de verkligen blivit möjliga att omsätta i praktiken. Bioteknik ger oss chansen att lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och använda naturens metoder för att lösa våra problem, med omsorg om vår planet. Vi kallar det en biorevolution!

Ester Nylöf, 2016-02-22
Läs vidare

Fettproblemet: skräckversionen!

Robotar mot TURKEYBERGS

De akuta, säsongsbundna FATBERGS som uppstår i samband med storhelger har fått en egen benämning: TURKEYBERGS. Ovan markytan: glädje, firande och avkopplande ledighet - under markytan: kaos, fettstopp i avloppen och hårt, svettigt arbete.

Den som vill läsa om fettproblemet i form av ett rent skräckscenario kan med fördel vända sig till den engelska pressen. Rikt illustrerade artiklar beskriver ett samhälle som helt tycks ha förlorat kontrollen över fettet. I regionen East Anglia har man nu varit tvungen att skicka efter en specialiserad, högpresterande robot från Holland, som ägnat dagar åt att avlägsna en (1) fettpropp. VA-huvudmannen, Anglia Water, rår inte längre på fettet med sin egen utrustning.

Vattenmyndigheternas skräck: varmt kalkonfett hälls rakt ner i avloppet i samband med stora helger som jul och Thanksgiving

Ester Nylöf, 2016-02-18
Läs vidare