Bioterias Blogg

Effektiva punktinsatser mot fett och lukt!

 

Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt avloppsvatten i pumpkammare och pumpgropar. Ansamlat fett som orsakar stopp.  - Det finns många utrymmen, särskilt i ett storkök, där fettet kan orsaka problem!

Ester Nylöf, 2018-02-26
Läs vidare

Bort med lukten i soprummet!

Grön bioteknik tar bort lukter på samma sätt som de bildas! 

Tungt beväpnad med organiska svavelföreningar. Ingrediensen svavel är ett av naturens absolut säkraste kort när det gäller att skapa riktigt obehaglig lukt - avsiktligt eller oavsiktligt. Skunken skrämmer bort det mesta. "Kadaverblommor" drar däremot till sig flugor och skalbaggar genom liknande metoder. 

Ester Nylöf, 2017-12-11
Läs vidare

Vad är en miljöoptimerad fettavskiljare?

Effekten av GOR biosystem når långt utanför fettavskiljarens tank!

Ester Nylöf, 2017-11-18
Läs vidare

Låt oss introducera soprummet med gröna tak och grön teknik!

Bioteknik för avfallshantering är aktivt miljöarbete i det tysta

Bioboden är en ny typ av avfallsutrymme där gynnsamma bakterier bryter ner det organiska avfallet utan att skapa den otrevliga sop-lukten. 

När rätt sorts bakterier finns på rätt plats - ungefär som syrningskulturen i filmjölk - hindrar de också fel sorts bakterier från att etablera sig, genom att konkurrera ut dem. Bakterierna är särskilt utvalda för sina egenskaper och ofarliga för människor, djur och natur.

Bioteknik innebär att använda sig av naturliga mikroorganismer eller lösningar som uppstått i levande system. Metoden är både miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig. Bioteknik kan ersätta en mängd traditionella lösningar - i det här fallet både kemi och ozon. 

Ester Nylöf, 2017-11-07
Läs vidare

Bakterier skyddar pumpor och människor

År 2009 upptäckte österrikiska forskare vad som avgjorde liv och död på pumpa-fälten; pumpornas egna bakterier. Iaktagelsen var startpunkten för forskning kring de små bakteriesamhällenas försvarsvapen mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Ester Nylöf, 2017-11-03
Läs vidare

Bioteria <3 bioteknik!

Med bioteknikens hjälp kan vi ta de stora kliven mot en hållbar framtid!

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. 

Ester Nylöf, 2017-10-26
Läs vidare

Fastighetsmässa i Göteborg 6-7 september

Nyfiken på hur bioteknik kan hjälpa dig spara pengar, miljö och driftproblem i storköksmiljö? Möt oss på Fastighetsmässan i Göteborg!

Fett ställer till med stora problem - det vet vi! Problem som faktiskt inte bara drabbar verksamheten i form av driftstörningar och höga kostnader, utan samhället i sin helhet - i form av igensatta ledningsnät, tunga transporter samt ökad användning av kemikalier och ozon.

Genom att bygga in rätt lösningar i fastigheten kan vi spara både pengar och miljö samtidigt som vi minskar risken för driftproblem. 

Karin Wååg, 2017-08-14
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Solibacillus kalamii

Bakterien som endast hittats på Internationella rymdstationen - men inte på jorden! 

Internationella rymdstationen (ISS) har byggts samman i rymden och sakta tagit form sedan den första delen sköts upp 1998. Den har legat i omloppsbana kring jorden sedan dess, och är numera alltid bemannad. ISS kretsar ett varv kring jorden på 90 minuter, 400 kilometer över markytan.

Ester Nylöf, 2017-05-29
Läs vidare

Bioteknik bygger våra framtida samhällen

- men inom avfallshantering och avloppsvattenbehandling är framtiden redan här!

Du gröna nya värld. Om resultaten från forskningen inom bioteknik verkligen omsätts i praktiken kommer en ny värld att se dagens ljus. En värld där mikroorganismer arbetar för oss i vår vardag och omger oss med miljövänliga lösningar. 

Ester Nylöf, 2017-05-26
Läs vidare

- Hur ser ett biosystem egentligen ut?

I magen på ett avloppsreningsverk med bioteknik

En sällsynt skymt av biosystemets estetiska kvaliteter - innan tanken fylls med avloppsvatten och de nya blänkande luftplattorna försvinner ner under ytan. (Bild inifrån den 30 kubikmeter stora tanken i Odensalas avloppsreningsverk.) 

Ester Nylöf, 2017-05-17
Läs vidare