Bioterias Blogg

90% av Londons restauranger saknar...just det:

- Fettavskiljare!

För rörledningar, ventilationskanaler och skorstenar är fett det värsta som kan hända. Fettet klibbar nämligen alltid fast längs insidorna. Kontinuerligt byggs det sedan på - utan att det syns, utan att det uppmärksammas - tills det plötsligt täpper till avloppet, orsakar en källaröversvämning eller en skorstensbrand. Eller bildar "ett fullständigt monster".

 

Ester Nylöf, 2017-11-06
Läs vidare

Brittiskt fettberg kan ta plats på museum

"fäster uppmärksamheten på hur vi lever våra liv i en modern stad

Fettbergen under den brittiska huvudstaden "visar hur Londons infrastruktur bryter samman under övergången mellan två tidsåldrar." Det konstaterar Alex Werner, förste intendent vid Museum of London, som nu vill lägga beslag på en bit fatberg - en hård, stinkande massa av stelnat fett bemängt med våtservetter och blöjor och inkorporera den i museets samlingar. (The Guardian, 13/9-17)

Ester Nylöf, 2017-10-09
Läs vidare

Fett sätter stopp i avloppsledningarna

Fett framstår mer och mer som en av västvärldens största utmaningar; dels som samhällsproblem, dels som miljöproblem. De problem som orsakas av fett är både direkta och indirekta – och de har förmågan att spridas över förvånansvärt stora områden.  

I London rapporteras regelbundet om monsterfettklumpar i avloppet. En snabb googling på "London" och "Fatbergs" skapar sin tydliga bild! Men faktum är att fettstopp i avloppsledningarna drabbar alla samhällen, stora som små. Kommuner runt om i Sverige har dagliga problem med igensättningar

Karin Wååg, 2017-09-22
Läs vidare

När marken öppnar sig

Föråldrade avloppsrör brister och skapar oväntade slukhål rakt ner i underjordenEtt naturligt slukhål har geologiska orsaker och uppstår när vatten undergräver jorden, oftast på platser där berggrunden utgörs av kalksten. Urbana slukhål - som den spektakulära helvetesvisionen i Guatemala City - skapas enligt samma princip; men av vattenläckor ur trasiga avloppsrör. 

Ester Nylöf, 2017-08-11
Läs vidare

Reningsverk tvingas släppa ut skummonster!

Orsak: ett plötsligt tillskott av baconfett via avloppsvattnet

Mer än två miljoner liter smutsigt avloppsvatten fick rinna rakt ut i Silver Bow Creek efter att reningsverket överväldigats av våldsam, skummande bakterietillväxt. 

Situationen i Española  är en utmärkt illustration av de svårigheter som vanligen uppstår i ett reningsverk då fetthalten i avloppsvattnet är för hög. Fettet göder nämligen extrema fettglufsande bakterier som flyter på ytan i reningsverkets bassänger och bildar ett svårhanterligt skum. Dessa besvärliga bakterier växer i filament - bildar trådar - och uppför sig därför på ett helt annat sätt än de gynnsamma mikroorganismer som används för att rena vattnet.

Men i staden Butte i Montana, USA, antog problemet extrema former tidigare i år - i samband med att en enorm fettpropp i avloppsledningen brutits loss och spolats vidare med vattnet till reningsverket.

Ester Nylöf, 2017-07-31
Läs vidare

Rio Grande - den feta floden

Fettutsläpp från restauranger slår ut reningsverkens biologiska rening

Floden Rio Grande flyter från den amerikanska delstaten Colorado mot sitt utlopp i den mexikanska golfen, och utgör längs delar av sin sträckning gränsen mellan Mexiko och USA. 

Ester Nylöf, 2017-07-29
Läs vidare

Fett i ventilationen - en brandrisk, en energitjuv och en miljöbov!

Matlagning i stor skala producerar stora mängder fett och matos. Den heta, fettbemängda vattenångan fångas upp i kökskåporna, leds bort genom imkanalerna och strömmar vidare ut i ventilationssystemet.

Ester Nylöf, 2017-04-24
Läs vidare

Låt mikroorganismer hjälpa dig att nå verksamhetens klimatmål

 

 

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka" 

Citat: Albert Einstein

Karin Wååg, 2016-09-14
Läs vidare

Fett i avloppsledningsnätet - ett gigantiskt miljöproblem

Så är det faktiskt! Räknar man samman alla de kostnader som uppstår kring fettrelaterade problem från de verksamheter som hanterar någon form av livsmedel - ja, då blir summan faktiskt gigantisk!

Karin Wååg, 2016-08-09
Läs vidare

Sveriges kommuner har det alldeles för fett!

Det vill vi ändra på!

Fett kommer in i våra fastigheter i form av livsmedel, hygienartiklar och smörjmedel. När vi lagar mat går fett upp i ventilationen och omöjliggör värmeåtervinning, ökar brandrisken och nödvändiggör bruket av starka kemikalier. En hel del fett går ut i vårt avfall och orsakar luktproblem - som bekämpas med kyla, parfym och ännu fler kemikalier. Det fett som går ut via avloppen orsakar stopp, källaröversvämningar, korrosion och förstörelse i pumpstationer. 

Ester Nylöf, 2016-08-01
Läs vidare