Bioterias Blogg

Effektiva punktinsatser mot fett och lukt!

 

Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt avloppsvatten i pumpkammare och pumpgropar. Ansamlat fett som orsakar stopp.  - Det finns många utrymmen, särskilt i ett storkök, där fettet kan orsaka problem!

Ester Nylöf, 2018-02-26
Läs vidare

Vad är en miljöoptimerad fettavskiljare?

Effekten av GOR biosystem når långt utanför fettavskiljarens tank!

Ester Nylöf, 2017-11-18
Läs vidare

90% av Londons restauranger saknar...just det:

- Fettavskiljare!

För rörledningar, ventilationskanaler och skorstenar är fett det värsta som kan hända. Fettet klibbar nämligen alltid fast längs insidorna. Kontinuerligt byggs det sedan på - utan att det syns, utan att det uppmärksammas - tills det plötsligt täpper till avloppet, orsakar en källaröversvämning eller en skorstensbrand. Eller bildar "ett fullständigt monster".

 

Ester Nylöf, 2017-11-06
Läs vidare

Brittiskt fettberg kan ta plats på museum

"fäster uppmärksamheten på hur vi lever våra liv i en modern stad

Fettbergen under den brittiska huvudstaden "visar hur Londons infrastruktur bryter samman under övergången mellan två tidsåldrar." Det konstaterar Alex Werner, förste intendent vid Museum of London, som nu vill lägga beslag på en bit fatberg - en hård, stinkande massa av stelnat fett bemängt med våtservetter och blöjor och inkorporera den i museets samlingar. (The Guardian, 13/9-17)

Ester Nylöf, 2017-10-09
Läs vidare

Var bör en fettavskiljare placeras?

Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats! Målet är att säkerställa bästa möjliga funktion, minimera riskerna för driftstörningar och underlätta kommande års drift och underhåll.

Ester Nylöf, 2017-09-11
Läs vidare

När marken öppnar sig

Föråldrade avloppsrör brister och skapar oväntade slukhål rakt ner i underjordenEtt naturligt slukhål har geologiska orsaker och uppstår när vatten undergräver jorden, oftast på platser där berggrunden utgörs av kalksten. Urbana slukhål - som den spektakulära helvetesvisionen i Guatemala City - skapas enligt samma princip; men av vattenläckor ur trasiga avloppsrör. 

Ester Nylöf, 2017-08-11
Läs vidare

Reningsverk tvingas släppa ut skummonster!

Orsak: ett plötsligt tillskott av baconfett via avloppsvattnet

Mer än två miljoner liter smutsigt avloppsvatten fick rinna rakt ut i Silver Bow Creek efter att reningsverket överväldigats av våldsam, skummande bakterietillväxt. 

Situationen i Española  är en utmärkt illustration av de svårigheter som vanligen uppstår i ett reningsverk då fetthalten i avloppsvattnet är för hög. Fettet göder nämligen extrema fettglufsande bakterier som flyter på ytan i reningsverkets bassänger och bildar ett svårhanterligt skum. Dessa besvärliga bakterier växer i filament - bildar trådar - och uppför sig därför på ett helt annat sätt än de gynnsamma mikroorganismer som används för att rena vattnet.

Men i staden Butte i Montana, USA, antog problemet extrema former tidigare i år - i samband med att en enorm fettpropp i avloppsledningen brutits loss och spolats vidare med vattnet till reningsverket.

Ester Nylöf, 2017-07-31
Läs vidare

Rio Grande - den feta floden

Fettutsläpp från restauranger slår ut reningsverkens biologiska rening

Floden Rio Grande flyter från den amerikanska delstaten Colorado mot sitt utlopp i den mexikanska golfen, och utgör längs delar av sin sträckning gränsen mellan Mexiko och USA. 

Ester Nylöf, 2017-07-29
Läs vidare

- Hur ser ett biosystem egentligen ut?

I magen på ett avloppsreningsverk med bioteknik

En sällsynt skymt av biosystemets estetiska kvaliteter - innan tanken fylls med avloppsvatten och de nya blänkande luftplattorna försvinner ner under ytan. (Bild inifrån den 30 kubikmeter stora tanken i Odensalas avloppsreningsverk.) 

Ester Nylöf, 2017-05-17
Läs vidare

Rapport från en Världsvattendag!

Förra veckan, den 22 mars, samlades miljöengagerade politiker, forskare och företagsrepresentanter för ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Ämnet för årets Världsvattendag var spillvatten - en viktig men ofta förbisedd resurs som spolas ner i våra avlopp. - Why wastewater?

Ester Nylöf, 2017-03-30
Läs vidare