Bioterias Blogg

Dags att bygga miljöhus för källsortering?

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög och idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta. Avfall är inte längre bara "sopor" som man gör sig av med - återvinning spar resurser och skonar miljön! Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen. Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.  

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

Ester Nylöf, 2018-01-12
Läs vidare

Från soprum till hållbart, luktfritt miljöhus!

Avfallstrappan sätter källsorteringen i centrum

Avfallstrappans fem nivåer beskriver hur avfall ska tas om hand i Sverige. I första hand ska mängden avfall minimeras, i andra hand ska det återanvändas, därefter återvinnas, användas för energiutvinning eller i sista hand deponeras. Avfallstrappan härstammar ur ett EU-direktiv som är antaget i den svenska lagstiftningen (Miljöbalken). 

Ester Nylöf, 2017-12-12
Läs vidare

Bort med lukten i soprummet!

Grön bioteknik tar bort lukter på samma sätt som de bildas! 

Tungt beväpnad med organiska svavelföreningar. Ingrediensen svavel är ett av naturens absolut säkraste kort när det gäller att skapa riktigt obehaglig lukt - avsiktligt eller oavsiktligt. Skunken skrämmer bort det mesta. "Kadaverblommor" drar däremot till sig flugor och skalbaggar genom liknande metoder. 

Ester Nylöf, 2017-12-11
Läs vidare

Låt oss introducera soprummet med gröna tak och grön teknik!

Bioteknik för avfallshantering är aktivt miljöarbete i det tysta

Bioboden är en ny typ av avfallsutrymme där gynnsamma bakterier bryter ner det organiska avfallet utan att skapa den otrevliga sop-lukten. 

När rätt sorts bakterier finns på rätt plats - ungefär som syrningskulturen i filmjölk - hindrar de också fel sorts bakterier från att etablera sig, genom att konkurrera ut dem. Bakterierna är särskilt utvalda för sina egenskaper och ofarliga för människor, djur och natur.

Bioteknik innebär att använda sig av naturliga mikroorganismer eller lösningar som uppstått i levande system. Metoden är både miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig. Bioteknik kan ersätta en mängd traditionella lösningar - i det här fallet både kemi och ozon. 

Ester Nylöf, 2017-11-07
Läs vidare

Rapport från en Världsvattendag!

Förra veckan, den 22 mars, samlades miljöengagerade politiker, forskare och företagsrepresentanter för ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Ämnet för årets Världsvattendag var spillvatten - en viktig men ofta förbisedd resurs som spolas ner i våra avlopp. - Why wastewater?

Ester Nylöf, 2017-03-30
Läs vidare

Nu pågår Fastighetsmässan - träffa Bioteria där under dagen!

Vi på Bioteria finns just nu på plats på Kistamässan där årets fastighetsmässa pågår för fullt!

Vi visar hur du kan spara både pengar, miljö och driftproblem med våra produkter och tjänster inom avloppsvattenbehandling, storköksventilation och avfallsteknik. Besök vår monter H:08B - där vi berättar om det uthålliga storköket och våra biosystem

- Och vad innebär egentligen en biokonvertering? Det berättar vi också!

Ester Nylöf, 2017-03-16
Läs vidare

Vi som vill rädda miljön med bioteknik fick just ännu en osynlig allierad!

En av Jordens första livsformer kan även rena avloppsvatten

I ett bortglömt prov på Max Planck Institute upptäckte forskare helt nyligen en mikroorganism (från domänen Archaea, ordningen Methanosarcinales) med förmåga att omvandla metan (CH4) till koldioxid (CO2) i närvaro av oxiderat järn. Men inte bara det: samtidigt har den förmågan att omvandla nitrat (NO3-) till ammonium (NH4+) - och alltsammans i en anaerob miljö, det vill säga i frånvaro av syre. 

Institutets forskare hade sökt efter den länge. Man hade redan förutsett existensen av en sådan organism, men aldrig lyckats finna den. Bara det att levnadssättet var möjligt gjorde det nämligen osannolikt att ingen organism lyckats utveckla ett sätt att exploatera det! Naturen lämnar inga möjligheter oprövade. Men här fanns den alltså - i ett prov från Twentekanaal, en vattenväg som flyter genom Nederländerna. 

Ester Nylöf, 2016-10-28
Läs vidare

Det uthålliga storköket

I ett storkök finns alla de områden där vår bioteknik verkligen kan göra skillnad!

I ett storkök används stora mängder fett. Det innebär en ständig kamp mot fettet i alla dess former och på alla fronter - på samtliga arbetsytor, i avloppen, i ventilationen, i skorstenar, imkanaler och kökskåpor. Fettet osar, stänker, droppar och kladdar. Det fäster vid insidan av alla rör och alla kanaler det passerar. Överallt ansamlas det, avsiktligt (i fettavskiljare) eller oavsiktligt (alla andra platser!). Fettet kräver kontinuerliga åtgärder, som tömning och sotning, samt ett slitsamt evighetsarbete med kemisk och mekanisk rengöring. 

Fettet, och kampen mot det, sliter på vår miljö och på de människor som arbetar i storköken. Men det betyder också att storköket står i centrum för Bioterias biotekniska lösningar. Här kan vi skapa hållbara och rena kretslopp med hjälp av bioteknik! - med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus. 

Ester Nylöf, 2016-04-21
Läs vidare

Vad är skillnaden mellan ozon och bioteknik?

Ozon och bioteknik är två radikalt olika metoder med samma slutmål: att komma till rätta med fett- och luktproblem i storköksventilation och avfallsutrymmen.

thunderstorm-549663_1280.jpg 
Vad är ozon?

Ozon är en korrosiv gas med en omisskännlig, "elektrisk" lukt. Ozon genereras spontant vid energiurladdningar, som åskväder, eller med hjälp av ozongeneratorer - för att användas vid luktbekämpning och desinfektion. Ozon består av tre syreatomer istället för två, som i den vanligt förekommande stabila gasen O2. Syre-triaden existerar endast under en kort stund, faller sedan samman och syreatomerna återgår i sin normala konstellation.

Ester Nylöf, 2016-04-09
Läs vidare

Full fart mot framtiden!

- Men varför går det så långsamt??

I takt med en ökande urbanisering, högre levnadsstandard och nya matvanor har vi idag ett ökande problem med fett i våra avloppsledningsnät. Okunskapen kring fetthantering är fortfarande stor och felinvesteringarnas kostnad når långt över 200 miljoner kronor/år. Den totala kostnaden för fett i de svenska avloppsystemet är långt över 1 miljard!

Ester Nylöf, 2016-04-01
Läs vidare