Bioterias Blogg

Dagens mikroorganism! - Solibacillus kalamii

Bakterien som endast hittats på Internationella rymdstationen - men inte på jorden! 

Internationella rymdstationen (ISS) har byggts samman i rymden och sakta tagit form sedan den första delen sköts upp 1998. Den har legat i omloppsbana kring jorden sedan dess, och är numera alltid bemannad. ISS kretsar ett varv kring jorden på 90 minuter, 400 kilometer över markytan.

Ester Nylöf, 2017-05-29
Läs vidare

Bioteria önskar Glad Påsk!

Dagens mikroorganismer är utan tvivel de som skapar smaken av choklad! 

Det första viktiga steget i all chokladtillverkning är fermentation av kakaoträdets fett- och sockerrika frön och fruktkött. 

Ester Nylöf, 2017-04-13
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Streptomyces formicae

Myrornas bakterie kan bli mänsklighetens nästa stora livräddare

Det är hög tid att finna nya typer av antibiotika - eftersom sjukdomsframkallande bakterier lärt sig försvara sig mot de vi redan har! Enligt WHO finns nu (i synnerhet) tolv bakterier som innebär ett stort och omedelbart hot mot mänskligheten, på grund av utvecklad antibiotikaresistens. 

Men en nyupptäckt, lovande bakterie har kunnat isoleras efter kreativ bioprospektering bland svampodlande myror i Afrika. Streptomyces formicae producerar ett antibiotikum verksamt mot våra mest motståndskraftiga antibiotikaresistenta bakteriestammar; MRSA och VRE. 

Nya typer av antibiotika - formicamyciner (efter formica, det latinska ordet för myra) - kan utvinnas från bakterier som lever med myror. 

Ester Nylöf, 2017-04-03
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Bdellovibrio bacteriovorus

Rovbakterien som effektiviserar produktionen av bioplast genom angrepp

Bdellovibrio bacteriovorus är en liten, snabbrörlig rovbakterie som angriper sitt byte (andra bakterier) genom att ta sig in genom cellväggarna och konsumera innanmätet. Där inne börjar den sedan tillväxa, i form av filament med flera cellkärnor. Strukturerna knoppas av och bildar rovbakteriens avkomma, som slutligen får värdbakterien att sprängas sönder inifrån. Avkomman ger sig därefter ut på jakt efter nya byten. 

Ett skräckfilmsscenario i mikroformat! - men också en ny metod att frisätta värdefulla bioplaster ur de bakterier som tillverkar och lagrar dem i stor mängd innanför sina cellväggar.

Dramatiska händelseförlopp under mikroskopet.

Ester Nylöf, 2016-12-06
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Ralstonia eutropha

Bakterien som äter vätgas (H2) och producerar flytande bränsle

Bioteknik innebär att dra nytta av eller imitera sinnrika naturliga processer och system som utvecklats under miljoner år av evolution, främst bland mikroorganismer.

Med hjälp av en vätgas-ätande mikroorganism har nu forskare vid Harvard University lyckats konstruera ett syntetiskt blad med förmågan att omvandla solljus till bränsle - i en process som imiterar fotosyntesen. Nyckelfaktorn: Bakterien Raistonia eutropha, som får utföra de svårimiterade biologiska omvandlingar som sker då koldioxid fixeras i energirika biomolekyler

"Det förträffliga med biologin är att den är världens främsta kemist - biologi kan utföra kemi som är svår för oss.", säger Pamela Silver, en av "bladets" utvecklare, till Harvard Gazette.

Det konstgjorda fotosyntetiska systemet skulle kunna möjliggöra ren, soldriven tillverkning av en mängd olika biokemiska molekyler - användbara som bränsle eller som biologiskt nedbrytbara material - ur vatten och luftens koldioxid.

Ester Nylöf, 2016-06-05
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Aliivibrio fischeri

Bakterien som producerar biologiskt ljus!

Aliivibrio fischeri är en stavformad bakterie som lever fritt i havet. Men den bär på en märklig förmåga. På grund av denna förmåga är bakterien särskilt eftertraktad av stubbsvansbläckfiskar. Bläckfiskarna har till och med utvecklat ett specialiserat organ att förvara dem i, och metoder för att dra in dem där och förse dem med näring. När bakteriepopulationen uppnått ett slags kritisk massa börjar den lysa.

Fenomenet kallas bioluminiscens och betecknar förmågan hos levande organismer att sända ut ljus. Den är inte ny. Den har funnits i miljoner år. Det nya är istället visionen om städer, upplysta nattetid av levande mikroorganismer som producerar ljus utan att förbruka elektricitet. Hållbart, miljövänligt - och möjligt även på platser där elström inte finns tillgängligt. 

Det franska start-upföretaget Glowee - upplysta av havet! - ger helt ny mening till begreppet "levande ljus". 

Ester Nylöf, 2016-05-07
Läs vidare

Dagens mikroorganism! Ideonella sakaiensis

Bakterien som äter plastflaskor

Senaste numret av Ny Teknik kan berätta om en märklig upptäckt! Japanska forskare vid Keiouniversitetet har funnit en bakterie som kan bryta ner plast! Närmare bestämt den mycket svårnedbrytbara termoplastiska polyestern polyetentereftalat, materialet i PET-flaskor. De har givit bakterien namnet Ideonella sakaiensis,  efter orten där den påträffades.

Detta är bioteknik i sitt esse. Det är fortfarande en gåta hur bakteriernas plastnedbrytande förmåga uppstått. Men detta kan sägas om mikroorganismer: Om det finns en energikälla eller kolkälla - eller något de kan använda i  sin ämnesomsättning - så kommer de att utveckla en metod att komma åt det. Life finds a way. Alltid. Det är hoppfullt! Och det är en del av Biorevolutionen! 

Ester Nylöf, 2016-03-12
Läs vidare