Bioterias Blogg

Enskilda avlopp är fortfarande en stor miljöbov

Effektiva punktinsatser mot fett och lukt!

Ny klimatlag - Sverige, ett föregångsland!

Dags att bygga miljöhus för källsortering?

Tack för att du är med och bygger en hållbar värld!

Från soprum till hållbart, luktfritt miljöhus!

Bort med lukten i soprummet!

Vad är en miljöoptimerad fettavskiljare?

Låt oss introducera soprummet med gröna tak och grön teknik!

90% av Londons restauranger saknar...just det:

Bakterier skyddar pumpor och människor

Bioteria <3 bioteknik!

Möt oss på Smarta Städer!

Brittiskt fettberg kan ta plats på museum

Fett sätter stopp i avloppsledningarna

Var bör en fettavskiljare placeras?

Fastighetsmässa i Göteborg 6-7 september

När marken öppnar sig

Reningsverk tvingas släppa ut skummonster!

Rio Grande - den feta floden

Ångkraftverket Kokpunkten i Västerås blir hetare än någonsin!

Dagens mikroorganism! - Solibacillus kalamii

Bioteknik bygger våra framtida samhällen

- Hur ser ett biosystem egentligen ut?

Fett i ventilationen - en brandrisk, en energitjuv och en miljöbov!

Bioteria önskar Glad Påsk!

Dagens mikroorganism! - Streptomyces formicae

Rapport från en Världsvattendag!

Nu pågår Fastighetsmässan - träffa Bioteria där under dagen!

Hängrännan - vår arbetsmodell

MICROPIA - ett museum för mikroorganismer!

"Gröna bakterier" eko-städar i Mumbai

Bioteria och Världsvattendagen 2017!

Städande bakterier till alla!

Bioteknik för fettreducering i storkök är effektivt - och säkert!

Ca 350 000 enskilda avlopp i Sverige uppfyller inte kraven och 130 000 antas vara direkt olagliga!

våra kunder har sagt...

Bioteknik, biotillverkning och hållbarhetens genombrott!

Dagens mikroorganism! - Bdellovibrio bacteriovorus

Ny storsatsning på klimat- och miljöforskning

Vi som vill rädda miljön med bioteknik fick just ännu en osynlig allierad!

Satsvis biologisk rening (SBR-teknik)

Mikroorganismer renar världens vatten

Låt mikroorganismer hjälpa dig att nå verksamhetens klimatmål

Fett i avloppsledningsnätet - ett gigantiskt miljöproblem

Sveriges kommuner har det alldeles för fett!

Fettet sätter spår i hela det svenska samhället

Luktar din fettavskiljare som en komet?

Fettavskiljare i väglöst land

Bioteria: en representant för svensk miljöteknik

Ingenting nytt! - om avloppsproblemen i romarriket

Illaluktande fettavskiljare: en pust från svavelvärlden

Om mikroorganismers byggnadsverk i vatten

Dagens mikroorganism! - Ralstonia eutropha

Myter och mystik! - som omger fettavskiljare med biosystem

Dagens mikroorganism! - Aliivibrio fischeri

Världens fetaste avloppsystem

Fatbergs invaderar den brittiska kusten!

Bioteria välkomnar studiebesök från SMU, Singapore Management University!

World Earth Day 2016 - en dag för Jorden!

Det uthålliga storköket

Den Perfekta Fettavskiljaren

Vad är skillnaden mellan ozon och bioteknik?

Full fart mot framtiden!

World Water Day - vi är alla beroende av det rena vattnet!

Dagens mikroorganism! Ideonella sakaiensis

Biokonvertering - i stor och liten skala

Om framtiden, bioteknik och miljön

Bioterias Biobod- en flexibel miljöstation för effektiv källsortering

Bioteria elbilskonverterar!

- När såg du insidan av en fettavskiljare sist?

Bioteria leder biorevolutionen!

Fettproblemet: skräckversionen!

Ett biosystem mot katastrofer

Tre fronter mot fettet

Miljoner år av problemlösning

FETT som FOG!

Händelser i vatten

Varför uppstår lukt- och driftproblem i fettavskiljare?

Löser vi fettproblemet löser vi miljöproblemen! (i alla fall många)

Fettavskiljaren - central i det fördolda!

Om hur (och varför) man skaffar en fettavskiljare! - Del II: Proceduren

Om hur (och varför) man skaffar en fettavskiljare! - Del I: Lagar och regler

Vad innebär biokonvertering?

Bakterier - en (1!) del i biosystemets helhet

Varför behöver vi syre? (- när mikroorganismer kan klara sig utan?)

Fettet, fettavskiljaren och vattenomloppet!

Bäst bakterier för biologisk rening i fettavskiljare

Nyord i det engelska språket! - FATBERG

DNA-molekylen - en statisk notskrift som genererar dynamisk musik

En liten påse Liv! - om mikrobiell genetik

Kemi vs bioteknik: konsten att städa med bakterier!

Vad har egentligen hänt med fettavskiljaren sedan 1884?

Om enzymer! - och varför de inte räcker

Med luft som vapen!

Om fettets helt exceptionella förmåga att skapa problem

Den mikrobiologiska världsbilden!

Om kor, mikroorganismer och bioteknik

Vad är det som luktar??

Det stora skiftet

Den osynliga världens gränslösa mångfald

Några av myterna kring vår egen bioteknik!

Bioteria <3 bakterier!