Bioterias Blogg

Om framtiden, bioteknik och miljön

Staden och vattnet

Naturens storslagna vattenomlopp kretsar genom moln, sjöar och vattendrag. Det genomströmmar landskapet. Det är vackert, hänförande, stämningsfullt. Det mänskliga samhällets funktionella vattenomlopp rinner genom vattenledningar och avloppsnät, i rören under våra städer. Det når oss rent och friskt och bär med sig vårt avfall. Det flyter fram underjordiskt, i det fördolda. Det innebär dessvärre även att de växande problemen med fett kan förbli osynliga in i det sista!

Fler och fler restauranger och andra livsmedelsinrättningar i växande städer producerar mer och mer fettavfall som går ut i avloppet. Ändå är situationen i städernas avloppsrör är inte ett ämne som ådrar sig uppmärksamhet. Det vill säga; inte förrän de blir igentäppta av fett och smutsigt avloppsvatten strömmar ut i vattendrag och källare. 

Ester Nylöf, 2016-03-07
Läs vidare

Bioterias Biobod- en flexibel miljöstation för effektiv källsortering

Vi vill förändra världen!! - vi tänkte börja i soprummet... 

Illa fungerande avfallsutrymmen har en förmåga att skapa sällsynt stort obehag. Det blir kladdigt, smutsigt och invaderat av ohyra. Och det luktar! Men man måste fortfarande gå dit med sina sopor. Ett avfallsutrymme ska kunna glömmas bort. Det ska bara fungera.

Ester Nylöf, 2016-03-02
Läs vidare

Tre fronter mot fettet

När fettet lämnar samhället i form av avfall sker det på huvudsakligen tre sätt: Det följer vattnets väg ner i avloppet, det stiger med matoset upp genom skorstenen eller det hamnar bland soporna i avfallsutrymmet.

Tre platser, där de flesta av problemen kan härledas tillbaka till fett: kladd, igentäppta kanaler, stopp i avloppet, värmeslöseri, sot, smuts, lukt och brandrisk – samt ett evighetsarbete med rengöring. Här tar Bioterias flerfrontskamp mot fettet sin början, genom våra tre biosystem: GOR Biosystem för fettavskiljare, ORS Biosystem för avfallutrymmen och VENT Biosystem för storköksventilation.

Samtliga bygger på samma princip: särskilt utvalda mikroorganismer bekämpar fettet på plats genom att bryta ner och sedan förbruka det. - Vi introducerar ett levande verktyg i ständigt arbete!

Ester Nylöf, 2016-02-15
Läs vidare

Nyord i det engelska språket! - FATBERG

I augusti 2015 införde Oxford dictionaries officiellt ordet "fatberg" i sin online-version. Det betyder att ordet börjat användas frekvent i det engelska språket, för att beskriva ett dagsaktuellt fenomen. Ordet har fått följande definition: "fatberg, n.: a very large mass of solid waste in a sewerage system, consisting especially of congealed fat and personal hygiene products that have been flushed down toilets."

Ester Nylöf, 2016-02-05
Läs vidare

Om fettets helt exceptionella förmåga att skapa problem

Fett har många egenskaper som gör det osedvanligt besvärligt så snart det övergår i någon form av avfall. Framför allt är det svårt att bryta ner. Därtill är det kladdigt, klibbigt och stelnar till klumpar och proppar. När fett avlagras längs insidan av rör minskar rörens diameter. Och fett fäster alltid vid insidan av alla kanaler det passerar: avloppsrör, skorstenar och ventilationssystem.

glass-101666_1280.jpg

Ester Nylöf, 2016-01-28
Läs vidare

Vad är det som luktar??

Vi måste säga som det är: Det är mikroorganismer! Men inte den sort vi gillar. Eller säljer!

Bakterier och andra mikroorganismer finns naturligt närvarande i allt vårt avfall och i allt vårt avloppsvatten. Organiskt avfall, som fett och matrester, är utmärkt näring för en mängd olika typer av nedbrytare. All materia som kan användas som näringskälla blir omedelbar grogrund för ett mer eller mindre artrikt ekosystem. Miljön avgör sedan vilka arter som dominerar: det sker ett naturligt urval på mikroskopisk nivå, osynligt för blotta ögat. Men vissa biologiska processer ådrar sig ändå stor uppmärksamhet – i synnerhet de som producerar stanken av förruttnelse.

Ester Nylöf, 2016-01-26
Läs vidare