Bioterias Blogg

Illaluktande fettavskiljare: en pust från svavelvärlden

Svavelbakteriernas giftiga urtidsvärld

Sulphur Cave, utanför Steamboat Springs, Colorado, är som en främmande planet. Grottan vilar i ständigt mörker. Den frätande, syrefattiga luften är omöjlig att inandas - några andetag räcker för medvetslöshet. Ren svavelsyra droppar från en snorliknande substans i grottans tak. Den starka syran upplöser kläder och orsakar brännskador på huden. Sulphur Cave är ett slags inverterad värld, där allt vi brukar se som "förutsättningar för liv" tycks frånvarande. En värld av svavel. 

Men i Sulphur Cave frodas liv som inte behöver varken syre eller solens ljus! Ett fullständigt självtillräckligt ekosystem vars fundament utgörs av bakterier som lever på svavelföreningar. De manifesterar sin närvaro i form av slemmiga filament, biofilmer, kristallina utfällningar och hjärnliknande formationer på grottans ytor. De slemmiga stalaktiterna - snottiter, efter det engelska ordet för "snor" - består av svavelbakterier och deras utsöndringar. Med basen på näringspyramiden anlagd kan även högre livsformer etablera sig: specialanpassade spindlar, flugor, skalbaggar och tusenfotingar - samt en unik nyupptäckt mask-art, intensivt rödfärgad av hemoglobin (det syrebindande ämnet i röda blodkroppar). 

Ester Nylöf, 2016-06-09
Läs vidare

Om mikroorganismers byggnadsverk i vatten

"Bakterier byggde denna stad"

Dykare utanför den grekiska ön Zakynthos förundrades när de tyckte sig se lämningarna efter en förlorad civilisation. De runda fundamenten till söndervittrade pelare, kolonner, omsorgsfullt stenlagda golv. En sjunken stad! 

Tillkallade undervattensarkeologer iaktog de märkliga formationerna med stigande misstänksamhet: var fanns kärlen, mynten, statyerna? Var fanns det historiska samhällets vardagsföremål? Ingenstans, skulle det visa sig. Den förlorade staden har uppstått genom geokemiska reaktioner och mikroorganismers verksamhet - och antas ha stått mer eller mindre klar för 5 miljoner år sedan.

Drivkraften: metangas som bubblat upp genom jordskorpan och försörjt ett ekosystem av mikroorganismer. Deras ämnesomsättning har sedan förändrat det omgivande sedimentets kemi, vilket fått mineraler att falla ut och skapa geologiska strukturer

Ester Nylöf, 2016-06-05
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Ralstonia eutropha

Bakterien som äter vätgas (H2) och producerar flytande bränsle

Bioteknik innebär att dra nytta av eller imitera sinnrika naturliga processer och system som utvecklats under miljoner år av evolution, främst bland mikroorganismer.

Med hjälp av en vätgas-ätande mikroorganism har nu forskare vid Harvard University lyckats konstruera ett syntetiskt blad med förmågan att omvandla solljus till bränsle - i en process som imiterar fotosyntesen. Nyckelfaktorn: Bakterien Raistonia eutropha, som får utföra de svårimiterade biologiska omvandlingar som sker då koldioxid fixeras i energirika biomolekyler

"Det förträffliga med biologin är att den är världens främsta kemist - biologi kan utföra kemi som är svår för oss.", säger Pamela Silver, en av "bladets" utvecklare, till Harvard Gazette.

Det konstgjorda fotosyntetiska systemet skulle kunna möjliggöra ren, soldriven tillverkning av en mängd olika biokemiska molekyler - användbara som bränsle eller som biologiskt nedbrytbara material - ur vatten och luftens koldioxid.

Ester Nylöf, 2016-06-05
Läs vidare

Myter och mystik! - som omger fettavskiljare med biosystem

Biotekniska lösningar för fettavskiljare, avfallsutrymmen och ventilationssystem har funnits på marknaden i över 20 år. Men fortfarande finns myter kring hur bioteknik fungerar. En myt säger att den inte fungerar alls: Att bakterier inte bryter ner fettet om de hälls ner i en fettavskiljare. Det sista är dock ingen myt. Det är sant! Därför säljer vi inte heller bakterier att hälla ner - utan biosystem

I en fettavskiljare utrustad med GOR BioSystem kan bakterier effektivt bryta ner det ansamlade fettet, utan att producera lukt. Fettet konsumeras av bakterierna och används som bränsle i deras ämnesomsättning. Detta är möjligt eftersom miljön i fettavskiljaren har anpassats till bakteriernas behov - bland annat genom tillförsel av syre.Men det finns många fler myter kring bioteknik i fettavskiljare! Här är några av dem – följda av fakta.

Ester Nylöf, 2016-05-31
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Aliivibrio fischeri

Bakterien som producerar biologiskt ljus!

Aliivibrio fischeri är en stavformad bakterie som lever fritt i havet. Men den bär på en märklig förmåga. På grund av denna förmåga är bakterien särskilt eftertraktad av stubbsvansbläckfiskar. Bläckfiskarna har till och med utvecklat ett specialiserat organ att förvara dem i, och metoder för att dra in dem där och förse dem med näring. När bakteriepopulationen uppnått ett slags kritisk massa börjar den lysa.

Fenomenet kallas bioluminiscens och betecknar förmågan hos levande organismer att sända ut ljus. Den är inte ny. Den har funnits i miljoner år. Det nya är istället visionen om städer, upplysta nattetid av levande mikroorganismer som producerar ljus utan att förbruka elektricitet. Hållbart, miljövänligt - och möjligt även på platser där elström inte finns tillgängligt. 

Det franska start-upföretaget Glowee - upplysta av havet! - ger helt ny mening till begreppet "levande ljus". 

Ester Nylöf, 2016-05-07
Läs vidare

Vad är skillnaden mellan ozon och bioteknik?

Ozon och bioteknik är två radikalt olika metoder med samma slutmål: att komma till rätta med fett- och luktproblem i storköksventilation och avfallsutrymmen.

thunderstorm-549663_1280.jpg 
Vad är ozon?

Ozon är en korrosiv gas med en omisskännlig, "elektrisk" lukt. Ozon genereras spontant vid energiurladdningar, som åskväder, eller med hjälp av ozongeneratorer - för att användas vid luktbekämpning och desinfektion. Ozon består av tre syreatomer istället för två, som i den vanligt förekommande stabila gasen O2. Syre-triaden existerar endast under en kort stund, faller sedan samman och syreatomerna återgår i sin normala konstellation.

Ester Nylöf, 2016-04-09
Läs vidare

Dagens mikroorganism! Ideonella sakaiensis

Bakterien som äter plastflaskor

Senaste numret av Ny Teknik kan berätta om en märklig upptäckt! Japanska forskare vid Keiouniversitetet har funnit en bakterie som kan bryta ner plast! Närmare bestämt den mycket svårnedbrytbara termoplastiska polyestern polyetentereftalat, materialet i PET-flaskor. De har givit bakterien namnet Ideonella sakaiensis,  efter orten där den påträffades.

Detta är bioteknik i sitt esse. Det är fortfarande en gåta hur bakteriernas plastnedbrytande förmåga uppstått. Men detta kan sägas om mikroorganismer: Om det finns en energikälla eller kolkälla - eller något de kan använda i  sin ämnesomsättning - så kommer de att utveckla en metod att komma åt det. Life finds a way. Alltid. Det är hoppfullt! Och det är en del av Biorevolutionen! 

Ester Nylöf, 2016-03-12
Läs vidare

Miljoner år av problemlösning

Jorden har tillhört mikroorganismerna sedan de dök upp för kanske fyra miljarder år sedan - och den tillhörde dem ensamma under större delen av denna tid, innan de flercelliga organismerna började utvecklas. Deras försprång är ointagligt. Deras anpassningsförmåga är oöverträffad. Mikroorganismer - bakterier, arkéer och eukaryoter - är Livet i sin enklaste, men absolut mest variationsrika form. 

Det encelliga livet har redan mött och övervunnit alla problem livsformer kan ställas inför. Därför tycks de också finnas överallt, även i de mest extrema miljöer. Eftersom de kan utvinna energi och skapa biomassa ur det vi skulle uppleva som ”intet” lägger de fundamentet för allt annat liv. 

Ester Nylöf, 2016-02-15
Läs vidare

Bakterier - en (1!) del i biosystemets helhet

Bakterier + syre + enzymer/fermentationsextrakt = boost!  

Biologisk rening i fettavskiljare innebär att ta hjälp av rätt sorts bakterier för att bryta ner fett och organiskt avfall i luktlösa och lätthanterliga, ofarliga och oskadliga beståndsdelar. Men hur effektiva bakterier än är så kan man inte "bara hälla ner dem" i tanken. Samma sak gäller (i synnerhet!) enzymer! Fullständig nedbrytning av fett och organiska material kräver dessutom syre. Om inte syre tillförs kommer detta snabbt att förbrukas och oönskade, illaluktande bakterier – som inte behöver syre – kommer att ta över.  Samtliga förutsättningar måste finnas på plats - samtidigt! - för att ett nytt litet ekosystem ska ta form. Detta ska sedan utföra ett viktigt arbete, men utan att skapa dålig lukt eller problem för hälsa eller miljö. 

GOR BioSystem är kombinationen av en kontrollerad biologisk process och patenterad teknik!

Ester Nylöf, 2016-02-08
Läs vidare

Varför behöver vi syre? (- när mikroorganismer kan klara sig utan?)

När syre (O2) började fylla atmosfären - som biprodukt från de första fotosyntetiska organismernas ämnesomsättning - inleddes en ny era för livet på jorden. För en stor del av de livsformer som existerade (uteslutande mikroorganismer) blev luften sakta giftig. Detta antas ha skett för cirka 2,5 miljarder år sedan - och efter det fanns ingen återvändo. Allt liv har sedan dess utvecklats i förhållande till en syrerik atmosfär. 

Men livet på jorden uppstod betydligt tidigare. I mer än en miljard år utvecklades mikrobiellt liv på en syrefri planet. Många mikroorganismer använder fortfarande uråldriga lösningar från denna period. De är inte lika effektiva som syreandning, och biologiska processer går långsammare. Men mikroorganismer har å andra sidan förmågan att överleva allt och leva överallt - även där det varken finns luft eller ljus. 

Ester Nylöf, 2016-02-07
Läs vidare