Bioterias Blogg

Fett i ventilationen - en brandrisk, en energitjuv och en miljöbov!

Matlagning i stor skala producerar stora mängder fett och matos. Den heta, fettbemängda vattenångan fångas upp i kökskåporna, leds bort genom imkanalerna och strömmar vidare ut i ventilationssystemet.

Ester Nylöf, 2017-04-24
Läs vidare

Nu pågår Fastighetsmässan - träffa Bioteria där under dagen!

Vi på Bioteria finns just nu på plats på Kistamässan där årets fastighetsmässa pågår för fullt!

Vi visar hur du kan spara både pengar, miljö och driftproblem med våra produkter och tjänster inom avloppsvattenbehandling, storköksventilation och avfallsteknik. Besök vår monter H:08B - där vi berättar om det uthålliga storköket och våra biosystem

- Och vad innebär egentligen en biokonvertering? Det berättar vi också!

Ester Nylöf, 2017-03-16
Läs vidare

Bioteknik för fettreducering i storkök är effektivt - och säkert!

Fett i storköksmiljöer kräver ett slitsamt evighetsarbete med kemisk och mekanisk rengöring. Eftersom fett dessutom är brandfarligt - i synnerhet om det utsätts för hetta i en syrerik miljö - måste även kökskåpor, filter och imkanalernas insidor hållas fria från fett. Köksfilter enbart, hur effektiva de än är, räcker inte. Fett som ansamlas i imkanaler är den främsta orsaken till bränder i storkök och restauranger!

Ester Nylöf, 2017-01-16
Läs vidare

Det uthålliga storköket

I ett storkök finns alla de områden där vår bioteknik verkligen kan göra skillnad!

I ett storkök används stora mängder fett. Det innebär en ständig kamp mot fettet i alla dess former och på alla fronter - på samtliga arbetsytor, i avloppen, i ventilationen, i skorstenar, imkanaler och kökskåpor. Fettet osar, stänker, droppar och kladdar. Det fäster vid insidan av alla rör och alla kanaler det passerar. Överallt ansamlas det, avsiktligt (i fettavskiljare) eller oavsiktligt (alla andra platser!). Fettet kräver kontinuerliga åtgärder, som tömning och sotning, samt ett slitsamt evighetsarbete med kemisk och mekanisk rengöring. 

Fettet, och kampen mot det, sliter på vår miljö och på de människor som arbetar i storköken. Men det betyder också att storköket står i centrum för Bioterias biotekniska lösningar. Här kan vi skapa hållbara och rena kretslopp med hjälp av bioteknik! - med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus. 

Ester Nylöf, 2016-04-21
Läs vidare

Vad är skillnaden mellan ozon och bioteknik?

Ozon och bioteknik är två radikalt olika metoder med samma slutmål: att komma till rätta med fett- och luktproblem i storköksventilation och avfallsutrymmen.

thunderstorm-549663_1280.jpg 
Vad är ozon?

Ozon är en korrosiv gas med en omisskännlig, "elektrisk" lukt. Ozon genereras spontant vid energiurladdningar, som åskväder, eller med hjälp av ozongeneratorer - för att användas vid luktbekämpning och desinfektion. Ozon består av tre syreatomer istället för två, som i den vanligt förekommande stabila gasen O2. Syre-triaden existerar endast under en kort stund, faller sedan samman och syreatomerna återgår i sin normala konstellation.

Ester Nylöf, 2016-04-09
Läs vidare

Ett biosystem mot katastrofer

Undvik skorstensbränder med bioteknik!

I ett storkök används stora mängder fett. Det innebär en ständig kamp mot fettet i alla dess former, på alla ytor. Fettet osar, stänker, droppar och kladdar. Det fäster vid insidan av alla rör och alla kanaler det passerar. Men fett på köksfilter, i imkanaler och ventilationssystem är inte bara en olägenhet: Det innebär en konkret brandfara. När brännbara fettbeläggningar utsätts för hetta i en syrerik miljö finns allt som krävs för att en brand ska starta. En mycket stor del av alla bränder i storkök och restauranger orsakas av matfett som antänder. 

VENT BioSystem är ett biologiskt och helt automatiskt rengöringssystem för köksfilter, imkanaler och värmeväxlare. Det reducerar fettet - och därmed brandrisken! - med hjälp av fettnedbrytande mikroorganismer.

 

Ester Nylöf, 2016-02-17
Läs vidare

Tre fronter mot fettet

När fettet lämnar samhället i form av avfall sker det på huvudsakligen tre sätt: Det följer vattnets väg ner i avloppet, det stiger med matoset upp genom skorstenen eller det hamnar bland soporna i avfallsutrymmet.

Tre platser, där de flesta av problemen kan härledas tillbaka till fett: kladd, igentäppta kanaler, stopp i avloppet, värmeslöseri, sot, smuts, lukt och brandrisk – samt ett evighetsarbete med rengöring. Här tar Bioterias flerfrontskamp mot fettet sin början, genom våra tre biosystem: GOR Biosystem för fettavskiljare, ORS Biosystem för avfallutrymmen och VENT Biosystem för storköksventilation.

Samtliga bygger på samma princip: särskilt utvalda mikroorganismer bekämpar fettet på plats genom att bryta ner och sedan förbruka det. - Vi introducerar ett levande verktyg i ständigt arbete!

Ester Nylöf, 2016-02-15
Läs vidare