Bioterias Blogg

Ny klimatlag - Sverige, ett föregångsland!

Från och med första januari 2018 gäller en ny klimatlag i Sverige

Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det klimatpolitiska ramverket innefattar nya klimatmål (som ska uppnås till år 2030, 2040 och 2045), en bindande klimatlag

Ester Nylöf, 2018-01-22
Läs vidare

Dags att bygga miljöhus för källsortering?

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög och idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta. Avfall är inte längre bara "sopor" som man gör sig av med - återvinning spar resurser och skonar miljön! Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen. Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.  

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

Ester Nylöf, 2018-01-12
Läs vidare

Från soprum till hållbart, luktfritt miljöhus!

Avfallstrappan sätter källsorteringen i centrum

Avfallstrappans fem nivåer beskriver hur avfall ska tas om hand i Sverige. I första hand ska mängden avfall minimeras, i andra hand ska det återanvändas, därefter återvinnas, användas för energiutvinning eller i sista hand deponeras. Avfallstrappan härstammar ur ett EU-direktiv som är antaget i den svenska lagstiftningen (Miljöbalken). 

Ester Nylöf, 2017-12-12
Läs vidare

Bort med lukten i soprummet!

Grön bioteknik tar bort lukter på samma sätt som de bildas! 

Tungt beväpnad med organiska svavelföreningar. Ingrediensen svavel är ett av naturens absolut säkraste kort när det gäller att skapa riktigt obehaglig lukt - avsiktligt eller oavsiktligt. Skunken skrämmer bort det mesta. "Kadaverblommor" drar däremot till sig flugor och skalbaggar genom liknande metoder. 

Ester Nylöf, 2017-12-11
Läs vidare

Bakterier skyddar pumpor och människor

År 2009 upptäckte österrikiska forskare vad som avgjorde liv och död på pumpa-fälten; pumpornas egna bakterier. Iaktagelsen var startpunkten för forskning kring de små bakteriesamhällenas försvarsvapen mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Ester Nylöf, 2017-11-03
Läs vidare

Bioteria <3 bioteknik!

Med bioteknikens hjälp kan vi ta de stora kliven mot en hållbar framtid!

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. 

Ester Nylöf, 2017-10-26
Läs vidare

Fett sätter stopp i avloppsledningarna

Fett framstår mer och mer som en av västvärldens största utmaningar; dels som samhällsproblem, dels som miljöproblem. De problem som orsakas av fett är både direkta och indirekta – och de har förmågan att spridas över förvånansvärt stora områden.  

I London rapporteras regelbundet om monsterfettklumpar i avloppet. En snabb googling på "London" och "Fatbergs" skapar sin tydliga bild! Men faktum är att fettstopp i avloppsledningarna drabbar alla samhällen, stora som små. Kommuner runt om i Sverige har dagliga problem med igensättningar

Karin Wååg, 2017-09-22
Läs vidare

Bioteknik bygger våra framtida samhällen

- men inom avfallshantering och avloppsvattenbehandling är framtiden redan här!

Du gröna nya värld. Om resultaten från forskningen inom bioteknik verkligen omsätts i praktiken kommer en ny värld att se dagens ljus. En värld där mikroorganismer arbetar för oss i vår vardag och omger oss med miljövänliga lösningar. 

Ester Nylöf, 2017-05-26
Läs vidare

- Hur ser ett biosystem egentligen ut?

I magen på ett avloppsreningsverk med bioteknik

En sällsynt skymt av biosystemets estetiska kvaliteter - innan tanken fylls med avloppsvatten och de nya blänkande luftplattorna försvinner ner under ytan. (Bild inifrån den 30 kubikmeter stora tanken i Odensalas avloppsreningsverk.) 

Ester Nylöf, 2017-05-17
Läs vidare

"Gröna bakterier" eko-städar i Mumbai

Biologiska rengöringsmedel håller rent, tar bort lukt, spar vatten och skonar miljön!

Sedan två månader städas Terminal 2 på Mumbai International Airport med biologiska rengöringsmedel. Golv, ytor, toaletter och urinoarer hålls rena och luktfria av aktiva mikroorganismer - som arbetar dygnet runt.

Mumbai är Indiens folkrikaste stad - med över 12 miljoner innevånare - samt landets ekonomiska och kulturella centrum. Genomströmningen i flygplatsen är mycket hög. Ungefär 90,000 personer anländer eller avreser därifrån varje dag. Det är lätt att förstå svårigheten med att hålla 200 offentliga toaletter och andra utrymmen kontinuerligt rena och fräscha.

Det är också lätt att förstå den initiala tveksamheten inför att ersätta kraftfulla kemikalier med miljövänlig bioteknik: - Skulle dessa bakterier och deras enzymer överhuvudtaget göra någon nytta?

400 000 kvadratmeter flygplats städas hållbart och miljövänligt av levande mikroorganismer

Ester Nylöf, 2017-03-06
Läs vidare