Bioterias Blogg

Ny klimatlag - Sverige, ett föregångsland!

Från och med första januari 2018 gäller en ny klimatlag i Sverige

Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det klimatpolitiska ramverket innefattar nya klimatmål (som ska uppnås till år 2030, 2040 och 2045), en bindande klimatlag

Ester Nylöf, 2018-01-22
Läs vidare

Dags att bygga miljöhus för källsortering?

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög och idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta. Avfall är inte längre bara "sopor" som man gör sig av med - återvinning spar resurser och skonar miljön! Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen. Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.  

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

Ester Nylöf, 2018-01-12
Läs vidare

Tack för att du är med och bygger en hållbar värld!


Tack vare er - alla våra kunder - blev världen lite bättre under 2017

Runt om i Sverige finns tusentals av Bioterias BioSystem installerade i stora och små fastigheter. Varje litet BioSystem ersätter en traditionell lösning som antingen kräver tunga transporter, starka kemikalier eller mängder av energi. Därför blir vi extra glada när 

Karin Wååg, 2017-12-21
Läs vidare

Låt oss introducera soprummet med gröna tak och grön teknik!

Bioteknik för avfallshantering är aktivt miljöarbete i det tysta

Bioboden är en ny typ av avfallsutrymme där gynnsamma bakterier bryter ner det organiska avfallet utan att skapa den otrevliga sop-lukten. 

När rätt sorts bakterier finns på rätt plats - ungefär som syrningskulturen i filmjölk - hindrar de också fel sorts bakterier från att etablera sig, genom att konkurrera ut dem. Bakterierna är särskilt utvalda för sina egenskaper och ofarliga för människor, djur och natur.

Bioteknik innebär att använda sig av naturliga mikroorganismer eller lösningar som uppstått i levande system. Metoden är både miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig. Bioteknik kan ersätta en mängd traditionella lösningar - i det här fallet både kemi och ozon. 

Ester Nylöf, 2017-11-07
Läs vidare

Bioteria <3 bioteknik!

Med bioteknikens hjälp kan vi ta de stora kliven mot en hållbar framtid!

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. 

Ester Nylöf, 2017-10-26
Läs vidare

Möt oss på Smarta Städer!

Mässan med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta och hållbara stad.  

Fett har blivit en av våra största utmaningar, överallt

 runt om i världen. När fett blir avfall orsakar det en rad problem som kostar samhället enorma summor och förstör miljön. Men fettet har fått ett ökat fokus och kunskapen växer – men det går långsamt!

Karin Wååg, 2017-10-19
Läs vidare

Bioteknik bygger våra framtida samhällen

- men inom avfallshantering och avloppsvattenbehandling är framtiden redan här!

Du gröna nya värld. Om resultaten från forskningen inom bioteknik verkligen omsätts i praktiken kommer en ny värld att se dagens ljus. En värld där mikroorganismer arbetar för oss i vår vardag och omger oss med miljövänliga lösningar. 

Ester Nylöf, 2017-05-26
Läs vidare

Rapport från en Världsvattendag!

Förra veckan, den 22 mars, samlades miljöengagerade politiker, forskare och företagsrepresentanter för ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Ämnet för årets Världsvattendag var spillvatten - en viktig men ofta förbisedd resurs som spolas ner i våra avlopp. - Why wastewater?

Ester Nylöf, 2017-03-30
Läs vidare

"Gröna bakterier" eko-städar i Mumbai

Biologiska rengöringsmedel håller rent, tar bort lukt, spar vatten och skonar miljön!

Sedan två månader städas Terminal 2 på Mumbai International Airport med biologiska rengöringsmedel. Golv, ytor, toaletter och urinoarer hålls rena och luktfria av aktiva mikroorganismer - som arbetar dygnet runt.

Mumbai är Indiens folkrikaste stad - med över 12 miljoner innevånare - samt landets ekonomiska och kulturella centrum. Genomströmningen i flygplatsen är mycket hög. Ungefär 90,000 personer anländer eller avreser därifrån varje dag. Det är lätt att förstå svårigheten med att hålla 200 offentliga toaletter och andra utrymmen kontinuerligt rena och fräscha.

Det är också lätt att förstå den initiala tveksamheten inför att ersätta kraftfulla kemikalier med miljövänlig bioteknik: - Skulle dessa bakterier och deras enzymer överhuvudtaget göra någon nytta?

400 000 kvadratmeter flygplats städas hållbart och miljövänligt av levande mikroorganismer

Ester Nylöf, 2017-03-06
Läs vidare

Bioteria och Världsvattendagen 2017!

Bioteria är inbjuden talare på Världsvattendagen. Årets tema: Vatten och spillvatten.

Den 22 mars varje år uppmärksammas en av planetens viktigaste resurser: rent vatten. I år har man valt att fokusera på spillvatten och möjligheterna till hållbar återanvändning - Why wastewater? 

Ester Nylöf, 2017-03-01
Läs vidare