Bioterias Blogg

Bakterier skyddar pumpor och människor

År 2009 upptäckte österrikiska forskare vad som avgjorde liv och död på pumpa-fälten; pumpornas egna bakterier. Iaktagelsen var startpunkten för forskning kring de små bakteriesamhällenas försvarsvapen mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Ester Nylöf, 2017-11-03
Läs vidare

Bioteria <3 bioteknik!

Med bioteknikens hjälp kan vi ta de stora kliven mot en hållbar framtid!

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. 

Ester Nylöf, 2017-10-26
Läs vidare

Möt oss på Smarta Städer!

Mässan med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta och hållbara stad.  

Fett har blivit en av våra största utmaningar, överallt

 runt om i världen. När fett blir avfall orsakar det en rad problem som kostar samhället enorma summor och förstör miljön. Men fettet har fått ett ökat fokus och kunskapen växer – men det går långsamt!

Karin Wååg, 2017-10-19
Läs vidare

Brittiskt fettberg kan ta plats på museum

"fäster uppmärksamheten på hur vi lever våra liv i en modern stad

Fettbergen under den brittiska huvudstaden "visar hur Londons infrastruktur bryter samman under övergången mellan två tidsåldrar." Det konstaterar Alex Werner, förste intendent vid Museum of London, som nu vill lägga beslag på en bit fatberg - en hård, stinkande massa av stelnat fett bemängt med våtservetter och blöjor och inkorporera den i museets samlingar. (The Guardian, 13/9-17)

Ester Nylöf, 2017-10-09
Läs vidare

Fett sätter stopp i avloppsledningarna

Fett framstår mer och mer som en av västvärldens största utmaningar; dels som samhällsproblem, dels som miljöproblem. De problem som orsakas av fett är både direkta och indirekta – och de har förmågan att spridas över förvånansvärt stora områden.  

I London rapporteras regelbundet om monsterfettklumpar i avloppet. En snabb googling på "London" och "Fatbergs" skapar sin tydliga bild! Men faktum är att fettstopp i avloppsledningarna drabbar alla samhällen, stora som små. Kommuner runt om i Sverige har dagliga problem med igensättningar

Karin Wååg, 2017-09-22
Läs vidare

Var bör en fettavskiljare placeras?

Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats! Målet är att säkerställa bästa möjliga funktion, minimera riskerna för driftstörningar och underlätta kommande års drift och underhåll.

Ester Nylöf, 2017-09-11
Läs vidare

Fastighetsmässa i Göteborg 6-7 september

Nyfiken på hur bioteknik kan hjälpa dig spara pengar, miljö och driftproblem i storköksmiljö? Möt oss på Fastighetsmässan i Göteborg!

Fett ställer till med stora problem - det vet vi! Problem som faktiskt inte bara drabbar verksamheten i form av driftstörningar och höga kostnader, utan samhället i sin helhet - i form av igensatta ledningsnät, tunga transporter samt ökad användning av kemikalier och ozon.

Genom att bygga in rätt lösningar i fastigheten kan vi spara både pengar och miljö samtidigt som vi minskar risken för driftproblem. 

Karin Wååg, 2017-08-14
Läs vidare

När marken öppnar sig

Föråldrade avloppsrör brister och skapar oväntade slukhål rakt ner i underjordenEtt naturligt slukhål har geologiska orsaker och uppstår när vatten undergräver jorden, oftast på platser där berggrunden utgörs av kalksten. Urbana slukhål - som den spektakulära helvetesvisionen i Guatemala City - skapas enligt samma princip; men av vattenläckor ur trasiga avloppsrör. 

Ester Nylöf, 2017-08-11
Läs vidare

Reningsverk tvingas släppa ut skummonster!

Orsak: ett plötsligt tillskott av baconfett via avloppsvattnet

Mer än två miljoner liter smutsigt avloppsvatten fick rinna rakt ut i Silver Bow Creek efter att reningsverket överväldigats av våldsam, skummande bakterietillväxt. 

Situationen i Española  är en utmärkt illustration av de svårigheter som vanligen uppstår i ett reningsverk då fetthalten i avloppsvattnet är för hög. Fettet göder nämligen extrema fettglufsande bakterier som flyter på ytan i reningsverkets bassänger och bildar ett svårhanterligt skum. Dessa besvärliga bakterier växer i filament - bildar trådar - och uppför sig därför på ett helt annat sätt än de gynnsamma mikroorganismer som används för att rena vattnet.

Men i staden Butte i Montana, USA, antog problemet extrema former tidigare i år - i samband med att en enorm fettpropp i avloppsledningen brutits loss och spolats vidare med vattnet till reningsverket.

Ester Nylöf, 2017-07-31
Läs vidare

Rio Grande - den feta floden

Fettutsläpp från restauranger slår ut reningsverkens biologiska rening

Floden Rio Grande flyter från den amerikanska delstaten Colorado mot sitt utlopp i den mexikanska golfen, och utgör längs delar av sin sträckning gränsen mellan Mexiko och USA. 

Ester Nylöf, 2017-07-29
Läs vidare