Bioterias Blogg

Fett i ventilationen - en brandrisk, en energitjuv och en miljöbov!

Matlagning i stor skala producerar stora mängder fett och matos. Den heta, fettbemängda vattenångan fångas upp i kökskåporna, leds bort genom imkanalerna och strömmar vidare ut i ventilationssystemet.

Ester Nylöf, 2017-04-24
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Streptomyces formicae

Myrornas bakterie kan bli mänsklighetens nästa stora livräddare

Det är hög tid att finna nya typer av antibiotika - eftersom sjukdomsframkallande bakterier lärt sig försvara sig mot de vi redan har! Enligt WHO finns nu (i synnerhet) tolv bakterier som innebär ett stort och omedelbart hot mot mänskligheten, på grund av utvecklad antibiotikaresistens. 

Men en nyupptäckt, lovande bakterie har kunnat isoleras efter kreativ bioprospektering bland svampodlande myror i Afrika. Streptomyces formicae producerar ett antibiotikum verksamt mot våra mest motståndskraftiga antibiotikaresistenta bakteriestammar; MRSA och VRE. 

Nya typer av antibiotika - formicamyciner (efter formica, det latinska ordet för myra) - kan utvinnas från bakterier som lever med myror. 

Ester Nylöf, 2017-04-03
Läs vidare

Rapport från en Världsvattendag!

Förra veckan, den 22 mars, samlades miljöengagerade politiker, forskare och företagsrepresentanter för ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Ämnet för årets Världsvattendag var spillvatten - en viktig men ofta förbisedd resurs som spolas ner i våra avlopp. - Why wastewater?

Ester Nylöf, 2017-03-30
Läs vidare

Nu pågår Fastighetsmässan - träffa Bioteria där under dagen!

Vi på Bioteria finns just nu på plats på Kistamässan där årets fastighetsmässa pågår för fullt!

Vi visar hur du kan spara både pengar, miljö och driftproblem med våra produkter och tjänster inom avloppsvattenbehandling, storköksventilation och avfallsteknik. Besök vår monter H:08B - där vi berättar om det uthålliga storköket och våra biosystem

- Och vad innebär egentligen en biokonvertering? Det berättar vi också!

Ester Nylöf, 2017-03-16
Läs vidare

MICROPIA - ett museum för mikroorganismer!

Alla som djupt fascineras av mikroorganismer vet att detta kan vara en pedagogisk utmaning att förklara. Mikroorganismer - bakterier, svampar, arkéer och andra encelliga organismer - är inte bara osynliga för blotta ögat, de är även illa beryktade. I synnerhet bakterier.

Micropia i Amsterdam gör dock ett imponerande försök att ändra på detta! Micropia är världens första museum helt ägnat planetens mest framgångsrika livsformer, och det enda i sitt slag. 

Ester Nylöf, 2017-03-08
Läs vidare

"Gröna bakterier" eko-städar i Mumbai

Biologiska rengöringsmedel håller rent, tar bort lukt, spar vatten och skonar miljön!

Sedan två månader städas Terminal 2 på Mumbai International Airport med biologiska rengöringsmedel. Golv, ytor, toaletter och urinoarer hålls rena och luktfria av aktiva mikroorganismer - som arbetar dygnet runt.

Mumbai är Indiens folkrikaste stad - med över 12 miljoner innevånare - samt landets ekonomiska och kulturella centrum. Genomströmningen i flygplatsen är mycket hög. Ungefär 90,000 personer anländer eller avreser därifrån varje dag. Det är lätt att förstå svårigheten med att hålla 200 offentliga toaletter och andra utrymmen kontinuerligt rena och fräscha.

Det är också lätt att förstå den initiala tveksamheten inför att ersätta kraftfulla kemikalier med miljövänlig bioteknik: - Skulle dessa bakterier och deras enzymer överhuvudtaget göra någon nytta?

400 000 kvadratmeter flygplats städas hållbart och miljövänligt av levande mikroorganismer

Ester Nylöf, 2017-03-06
Läs vidare

Städande bakterier till alla!

Det svenska företaget Pure Effect gör bioteknisk städning tillgänglig för alla!  Det är med andra ord äntligen möjligt att rengöra sitt hem effektivt utan att använda starka kemikalier. Till skillnad från vanliga rengöringsmedel som grundas på kemi, grundas produkterna från Pure Effekt på biologi: levande bakteriekulturer, och deras naturliga förmåga att bryta ner fett och smuts. 

Ester Nylöf, 2017-02-15
Läs vidare

Bioteknik för fettreducering i storkök är effektivt - och säkert!

Fett i storköksmiljöer kräver ett slitsamt evighetsarbete med kemisk och mekanisk rengöring. Eftersom fett dessutom är brandfarligt - i synnerhet om det utsätts för hetta i en syrerik miljö - måste även kökskåpor, filter och imkanalernas insidor hållas fria från fett. Köksfilter enbart, hur effektiva de än är, räcker inte. Fett som ansamlas i imkanaler är den främsta orsaken till bränder i storkök och restauranger!

Ester Nylöf, 2017-01-16
Läs vidare

Bioteknik, biotillverkning och hållbarhetens genombrott!

Den fjärde industriella revolutionen

Bakterier är små högeffektiva biokemiska fabriker som tillverkar mängder av biologiska kemikalier till nytta för människan - och som vida överträffar människans egna lösningar. Bakterier, jäst, svampar och alger kan tillverka allt från bränsle och mediciner till enzymer och nedbrytbara, rent producerade material. Ett exempel är bioplast, biologiska polymerer med plastegenskaper, tillverkade av levande bakterier. Vi brukar sammanfatta utvecklingen som en Biorevolution - och vi på Bioteria är stolta över att leda den inom vårt specifika, om än synnerligen oglamorösa, område. 

Biorevolutionen är i sin tur en huvudströmning inom vad som kan kallas "Den fjärde industriella revolutionen ". Den första använde vatten och ånga för att mekanisera produktionen, den andra använde elektrisk ström för att möjligöra massproduktion, den tredje - i vars slutfas vi befinner oss nu - använder elektronik och informationsteknologi för att automatisera den moderna produktionen. Den fjärde kan vi än så länge bara föreställa oss, men vi kan redan nu se möjligheterna ta form: Den kommer att sammansmälta vitt skilda företeelser i den fysiska och digitala världen med innovationer inom mikrobiologi och bioteknik. 

Något av det absolut mest intressanta är biologisk materialteknik - möjligheten att odla framtidens nya material inne i levande system. 

Ester Nylöf, 2016-12-11
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Bdellovibrio bacteriovorus

Rovbakterien som effektiviserar produktionen av bioplast genom angrepp

Bdellovibrio bacteriovorus är en liten, snabbrörlig rovbakterie som angriper sitt byte (andra bakterier) genom att ta sig in genom cellväggarna och konsumera innanmätet. Där inne börjar den sedan tillväxa, i form av filament med flera cellkärnor. Strukturerna knoppas av och bildar rovbakteriens avkomma, som slutligen får värdbakterien att sprängas sönder inifrån. Avkomman ger sig därefter ut på jakt efter nya byten. 

Ett skräckfilmsscenario i mikroformat! - men också en ny metod att frisätta värdefulla bioplaster ur de bakterier som tillverkar och lagrar dem i stor mängd innanför sina cellväggar.

Dramatiska händelseförlopp under mikroskopet.

Ester Nylöf, 2016-12-06
Läs vidare